Toptronic® Top3 3.0

Toptronic® Top3 3.0

Ürün Açıklaması

Performansın geliştirilmesi için akıllı Çözüm

Modern hayvancılık üretimi, daha yüksek verimlilik düzeylerine ulaşma ve aynı zamanda yüksek kaliteli ürünler sunma güçlüğüyle karşı karşıyadır. Hayvancılık üretiminde optimum büyüme performansı, sürekli olarak yüksek enerji kayıplarına neden olan ve hayvanın büyümesini olumsuz etkileyen bakterilerin oluşturduğu tehlike altındadır.

Dikkatle seçilmiş hammaddelerden üretilen Biotronic® Top3 yem katkısı, hayvan perfomansında artış sağlamak için etkili bir sinerjiden yararlanmaktadır.

Özel bir inorganik taşıyıcı, Ardışık Salım Ortamı (Sequential Release Medium [SRM]) olarak işlev görmektedir. SRM, etkin maddelerin yemde ve gastrointestinal sistemde yavaş salımını güvence altına almaktadır.

 

Biotronic® Top3 – etki mekanizması benzersiz olan doğal bir büyüme hızlandırıcı Tüm etkin maddeler büyümeyi hızlandırıcı etki mekanizmasında benzersiz bir sinerjiden tam olarak yararlanmak için özenle seçilmekte ve bir araya getirilmektedir. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu sinerji, Biotronic® Top3 yem katkısı kullanımının hayvansal üretimdeki ekonomik yararları en yüksek düzeye çıkarmasını sağlamaktadır.

 

 

3 Etkin madde:

*Permeabilizing Complex™

*Fitokimyasal

*Organik asitler

 

 

Permeabilizing Complex™ Gram-negatif bakterilerin dış membranından geçerek organik asitlerin ve fitokimyasalın girişini kolaylaştıran maddelerin bir karışımıdır. Antimikrobiyel etkinin artması patojenik bakterilerin üremesini ciddi şekilde inhibe eder.

Diğer Ürünler

Bir uzmana başvurun

Bir biokey uzmanıyla iletişime geçin veya ihtiyaçlarınıza uygun dünyanın her yerindeki kişileri bulun.